Biogas i Trollhättan miljömärks

Trollhättan Energis biogas är först i Sverige med att få Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Kriterierna för Bra Miljöval-märkningen omfattar hela tillverkningsprocessen från rötning av avfall till transport av den färdiga gasen.

Totalt säljs ungefär 2,9 miljoner kubikmeter fossilfri biogas per år som produceras i Trollhättan. Det motsvarar ett minskat utsläpp av fossil koldioxid med 4 000 ton.