Rekordmånga synpunkter om Utsiktsberget

1:23 min

På Lysekils kommun jobbar tjänstemännen för högtryck med alla yttranden om Utsiktsbergets detaljplan.

Efter att granskningstiden gick ut vid midnatt har det kommit in minst 300 ärenden.

Det enorma intresset för planförslaget bidrar till att det kommer att bli en utdragen handläggning och risken är stor att tjänstemännen inte klarar att ta fram ett beslutsunderlag till politikerna före nyår.

– Med en så här stor plan får man ha ett stort mått av respekt för att saker får ta den tid de behöver. Så där kan vi inte ge några löften idag om när vi blir klara, säger Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef för Samhällsbyggnadskontoret i Lysekil.

Parallellt med sammanställningen av alla granskning, pågår också flera förhandlingar.

Dels med markägare, dels med exploatören Peab, som förlängt sitt anbud på 47 miljoner kronor fram till årsskiftet.

– Vi sitter just nu och tittar på det och förhandlar. De  beslut vi tar kring den här planen kommer att styra vad vi har möjlighet att föra in i det avtalet, säger Marie-Louise Bergqvist.