Sverige vill ha laglig korridor in till EU

1:38 min

För att skapa säkra flyktvägar så kommer Sverige arbeta för att EU med hjälp av UNHCR ska öppna en laglig gränspassage vid medelhavet in till EU, det säger utbildningsminister Gustav Fridolin till P4 Väst.

Varför lägger människor på flykt sina besparingar och liv i händerna på flyktingsmugglare? En anledning är att de flesta flyktingar inte har någon möjlighet att ta sig in till EU på ett lagligt sätt.

Imorse kunde du höra i P4 Väst att flera riksdagspartier, bland andra Miljöpartiet som sitter i regeringen, vill slopa det så kallade transportörsansvaret för att resebolag ska våga ta med flyktingar utan att riskera böter. Socialdemokraterna har varit mer tveksamma och nu säger Miljöpartiets språkrör, utbildningsminister Gustav Fridolin, att regeringen kommer prioritera att driva andra och snabbare lösningar.

– Miljöpartiets hållning till Transportörsansvaret är tydligt. Sen handlar det nu om vad vi i det akuta läget kan se till att EU gör, säger miljöpartistiska språkröret och utbildningsministern Gustav Fridolin när P4 Väst träffar honom i Uddevalla.

Fridolin säger att målet just nu måste vara att alla EU-länder ska ta ansvar och att skapa säkra vägar in till EU. Sverige kommer driva på i EU för en ökning av kvotflyktingantalet, en femdubbling, och för att FNs flyktingorgan UNHCR ska få öppna en så kallad legal korridor vid Medelhavet.

– Man ska inte behöva ge sig ut i de skrangliga båtarna, säger Gustav Fridolin

Tanken är ett pilotprojekt i form av en legal korridor som Sverige kommer presentera för EU-kommissionen och FNs flyktingorgan UNHCR. Idéen går ut på att UNHCR skulle få bistånd för att i icke EU-anslutna länder kring Medelhavet göra en första asylbedömning utifrån FNs flyktingskonvention. Om en flykting anses ha anledning att söka asyl ska denne erbjudas en säker och laglig möjlighet att resa in i EU för en riktig asylprövning i respektive medlemsstat. Syftet är att den legala korridoren ska kunna komplettera satsningen på fler kvotflyktingar, eftersom de måste beviljas uppehållstillstånd innan de får resa till EU, en process som tar längre tid.

– Det här är två akuta åtgärder som kan göra skillnad här och nu och som vi hoppas att vi kan få EU-kretsen med oss på. Tranportörsansvaret vet vi att många EU-länder slår vakt om, de här två åtgärderna tror vi att vi kan få stöd för och därför driver vi dem som regering och som land.

Varför skulle det vara lättare att få stöd i EU för en legal korridor än för ett slopat transportörsansvar?

– Därför att alla ser den akuta situationen. Ett slopat transportörsansvar skulle många länder säga "det där får vi titta på, det får vi utreda och utvärdera" och så kommer vi inte lösa den akuta situationen. Men att här och nu ge UNHCR mandat att öppna en legal korridor, det skulle man se som en lösning för alla de som nu måste ta sig från krigets Syrien, säger Gustav Fridolin.