Fler flyktingar vill till Norge

1:21 min

Vid den norska gränsen vid Svinesund har man de senaste veckorna märkt att fler flyktingar än vanligt söker sig till Norge, säger tullchefen Wenche Fredriksen.

− Vi märker att det har varit en ökning av de som vill söka asyl i Norge.

Tullpersonalen hittar flyktingarna som vill söka asyl när de gör sina vanliga kontroller vid gränsen.

− Vi har vanlig tullkontroll av bussarna från Göteborg och Köpenhamn och då upptäcker vi de här personerna som vill söka asyl och då kontaktar vi polisen som kommer och hämtar dem.

Flyktingarna som söker sig till Norge kommer från flera olika länder men just nu är det så som det ser ut i övriga Europa, främst syrier som vill söka skydd i Norge.

Wenche Fredriksen säger att de flesta brukar bli glada när polisen kommer och hämtar dem.

– Detta är ju personer som önskar uppehållstillstånd i Norge så de blir faktiskt glada när de kommer till polisen och får söka om att få stanna här, säger Wenche Fredriksen.