Bengtsfors tänker inte betala till kritiserat stödboende

Socialtjänsten i Bengtsfors kommer inte betala fakturan från Curant, som Skara stödboende numera kallar sig. Stödboendet tog på eget initiativ in en klient utan att kommunen godkänt en placering.

Fakturan är på 1 995 kronor för ett dygn och skickades av Skara stödboendes föreståndare men för det nya bolaget Curants räkning.

Stödboendet hotas av ett vite på en miljon och Inspektionen för vård och omsorg har utfärdat intagningsstopp på boendet.

Om Curant ska få sina pengar så kräver socialtjänsten i Bengtsfors att stödboendet kan bevisa att de har tillstånd att bedriva sin verksamhet. Saknas tillstånd bestrider Bengtsfors kommun hela kostnaden.