Kulturministern: Kulturen spelar roll för nyanlända

0:43 min

Kulturminister Alice Bah Kuhnke betonad, i samband med sitt besök i Fengersfors i dag, vikten av kultur för att bättre möta nyanlända flyktingar. 

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, besökte i dag Fengersfors i Åmåls kommun i samband med en kulturkonferens – och tog då Fengersfors som är ett lysande exempel där kulturen väckt liv i en gammal bruksort.

Kultur ska också spela en stor roll för bemötande av de många som nu kommer i en flyktingvåg till Sverige, menar kulturministern.

– En viktig sak som regeringen infört är svenska från dag ett, säger Alice Bah Kuhnke.

Regeringen ger pengar till studieförbunden till språkkurser och hoppas på att satsningen på flyktingguider ska sprida sig i Sverige där kulturmöten är en viktig del.

– Det innebär att det finns medel att söka för kulturverksamheter, att tillsammans med kommunen få pengar för att bedriva projekt som just skapar möten mellan människor.