Motorvägen stör sömnen för många i Ljungskile

1:34 min

Drygt 280 boende i Ljungskile lider av sömnstörning på grund av trafikbullret från E6:an enligt en rapport som Vägverket tagit fram.

Rapporten visar även att 17 procent av de boende lider av någon typ av störning på grund av trafikbullret

Utifrån Vägverkets uppgifter har samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att sänka hastigheten från 110 till 80 km timma förbi Ljungskile. Men ärendet har återremiterats.

Anders Sundman bor vid golfbanan vid Lyckorna 500 meter från E6:an

– Den sidan som vetter mot vägen sitter vi inte på, det är för mycket oljud, säger Anders Sundman.