Hushållningssällskapet protesterar mot skolnedläggning

1:15 min

En extern, oberoende utredare bör analysera naturbruksskolornas ekonomiska problem, det kräver Hushållningssällskapet Väst.

På torsdag, den 17 september, är det dags att slå spiken i kistan för naturbruksgymnasierna i Dingle och Nuntorp.

Då ska regionutvecklingsnämnden fatta sitt beslut och det mesta pekar på nedläggning. Men både politiker och remissinstanser har protesterat.

Hushållningssällskapet Väst tycker till exempel att regionens analys av orsakerna till den ekonomiska krisen är helt felaktig och därför blir också de föreslagna åtgärderna fel. Nu kräver sällskapet en extern utredning av skolornas framtid.

Monica Andersson Skall är vd för hushållningssällskapet Väst:

– En extern, oberoende utredare skulle kunna ställa fler frågor och kunna analysera orsaken till skolans ekonomiska problem och dra rätt slutsatser om vad som ska göras för att långsiktigt kunna säkra den gröna näringens utveckling i regionen, säger Monica Andersson Skall, vd för Hushållningssällskapet Väst.