P4 Västs expert Joakim Jensen: Spelet knyter sig

1:14 min