Färjeskeppare: Säkerhetsfel på bilfärjor lagas inte

1:56 min

I år efter år körs Trafikverkets färjor i Bohuslän med samma säkerhetsbrister. Detta trots att personalen anmäler fel och att färjorna besiktigas med jämna mellanrum.

Det menar färjeskeppare som P4 Väst har pratat med.

– Det är grejer som ska repareras, lås, luckor, grejer som är lösa. Lanternor som sitter skevt. De blir inte reparerade. Felanmälningarna stryks bort utan åtgärd.

Det säger skepparen som vi kallar Gustav, och som egentligen heter något annat. I många år har han jobbat ombord på Trafikverkets vägfärjor i Bohuslän.

Ett exempel är fel på lanternorna.

– Ett stort fartyg ska ha två lanternor, och de ska ju lysa lika starkt. Du ser ju inte färjan i dimma. Man riskerar att krocka med andra fartyg.

Och inte nog med det. Nödutgångar är dåligt utmärkta, det saknas branddetektor och nödbelysning i en del utrymmen, brandsläckare är tomma eller trasiga, säger Gustav.

Det är Transportstyrelsen som sköter besiktningen av färjorna. Där svarar Tomas Åström så här på frågan om inte sådana säkerhetsbrister borde upptäckas vid en besiktning.

– Vi gör stickprovskontroller, går igenom checklistor – vi borde upptäcka fel som du nämner, men det är inte säkert. Vi behöver befälhavarens och besättningens hjälp också, för det är en komplicerad besiktning. Det är inte säkert att vi hittar alla fel och brister.

Händer det att de kommer tillbaka till nästa besiktning med samma fel?

– Det kan inte jag svara på – det är naturligtvis möjligt. Om inte befälhavaren åtgärdar, lär de kvarstå till nästa gång.

Det är alltså, juridiskt sett, befälhavarens ansvar att se till att färjan är säker. Men det finns inte en chans, säger Gustav, att hinna med att reparera säkerhetsbrister själv.

Då måste man vara fler än två ombord. Och det fungerar ju inte, säger han, att anmäla bristerna till rederiet.

– Vem ska man prata med? Man är ju helt ensam.