Därför får du 500 kronor för amerikansk hummer

2:21 min

Inför hummerpremiären på måndag har forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil utlyst en belöning på 500 kronor för varje amerikansk hummer som lämnas in.

På så sätt hoppas forskarna få in information om hur utbredd denna hummerart är.

Den amerikanska hummern är en främmande art i svenska vatten och kan sprida både sjukdomar och parasiter till europeisk hummer och skaldjur.

– Det kan bli hybrider mellan amerikansk hummer och europeisk hummer, säger Vidar Øresland, som är docent på SLU:s havsfiskelaboratorium, till P4 Väst.

Under hösten i fjol rapporterades ett 20-tal fynd av amerikansk hummer, de flesta från området runt södra hamnen i Lysekil.

– Vi behöver hjälp från allmänheten att man rapporterar in alla misstänkta amerikanare eller sjuka humrar som man ser, säger Vidar Øresland. 

Den som hittar en misstänkt amerikansk hummer ska höra av sig till forskarna i Lysekil, som då kan ge tillstånd att plocka upp hummern.

Totalt sedan första fyndet 2008 har 26 humrar rapporterats mellan Marstrand och Smögen. Fångsterna kommer, enligt forskarna, sannolikt från rymningar från olagliga sumpningar av hummer i havet.