Unga som skadar sig själva ska få snabbare hjälp

2:06 min

Ungdomar med självskadebeteende ska få snabbare hjälp med en ny behandlingsmetod, som bland annat handlar om hemuppgifter.

Studier visar att uppemot 40 procent av högstadieleverna i Sverige har provat att skada sig själv någon gång, men dagens behandlingsformer är långa och omständliga och köerna långa.

– Det blev som att man planerade sitt självskadebeteende till slut, från början var det mest impulsivt men sedan blev jag mer strategisk och planerade och såg till att till exempel ha mycket plåster hemma, för det var det enda jag hade att ta till för att klara mitt liv, berättar Irja Forsman.

Barnkören övar för fullt i församlingshemmet vid kyrkan i Tidaholm. Irja Forsman visar runt på sin arbetsplats där hon jobbar som ungdomsdiakon.

Idag är hon en ung vuxen och har fått bukt med sitt självskadeproblem.

Det är vanligt att unga människor någon gång provat att skada sig själv. I en studie som gjordes bland svenska högstadieungdomar 2012 svarade uppemot 40 procent att de någon gång provat. 12 procent hade skadat sig själv vid fem tillfällen eller fler under det senaste halvåret.

Och dagens vård räcker inte till.

Lise-Lott Risö Bergelind är chef för kunskapcentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.

– Vi hoppas det här kan bli en metod där vi kan fånga upp tidigare, direkt från skolsköterskor och ungdomsmottagningar som kämpar och möter de här patienterna i en väldigt stor utsträckning, säger Lise-Lott Risö Bergelind.

Förebilden till den nya behandlingen kommer från USA och testades på 14 platser i landet under förra året.

Det handlar om en gruppbehandling på två timmar per vecka med uppgifter att jobba med själv hemma. Enklare och snabbare än dagens vårdprogram.

Och under hösten börjar arbetet med att utbilda fler terapeuter över hela landet.

– Vi har gett de här personerna redskap att själva jobba med och det är viktigt att känna att man själv kan påverka sin livssituation säger Lise-Lott Risö Bergelind.