Gyn och öron kan gå skilda vägar igen

1:51 min

Gynekolog och öron-näsa-halsavdelningarna på NÄL kan komma att skiljas åt igen efter att ha varit sammanslagna under nästan två år. 

Det var många som tyckte det kändes märkligt, att slå ihop vården av patienter från så vitt skilda områden som gynekologi och öron-näsa-hals, när ledningen för NU-sjukvården drev igenom sammanslagningen för två år sedan.

Argumentet var besparingar: avdelningarna var små och relativt dyra per vårdplats.

Men det blev precis som kritikerna befarade inte så lyckat. Därför utreds det nu igen.

– Den här avdelningen har ju patienter från både kvinnokliniken och öron-näsa-hals och det finns ju ingen logik i det egentligen. Och nu ska vi utreda om det kan lösas på något annat sätt eller om vi ska fortsätta som vi gör idag, säger Niklas Claesson som är kommunikationschef i NU-sjukvården.

Avdelning 45 har numera ett 20-tal platser, varav ungefär två tredjedelar vårdas för gynekologiska sjukdomar och resten är öron-näsa-halspatienter.

Vad som är på gång i utredningen vill inte Niklas Claesson kommentera. Men enligt uppgifter till P4 Väst kan det handla om besparingar och att BB och förlossningen också kommer att minska sin verksamhet.

Niklas Claesson säger att det kan komma att beröra personalen.

– Det är klart att om det blir en förändring så kommer det att göra det.

Kan det tänkas att man kommer att göra besparingar i samband med det här?

– En av orsakerna till att vi ser över vårdplatserna är att vi vill försöka jobba mer effektivt. Så det är klart att ekonomin finns med som en parameter.

– Men vi återkommer när vi har ett förslag, säger Niklas Claesson.

Senare i veckan väntas förslaget vara färdigt, och före årsskiftet hoppas man att NU-sjukvårdens styrelse kan fatta beslut.