Dahlbergs slakteri vill rädda kvar Nuntorpsskolan

1:39 min

Dahlbergs slakteri i Brålanda är det första företag som nu går ut med att de vill stötta en fortsatt lantbruksutbildning på Nuntorp tillsammans med Hushållningssällskapet.

Dalbergs slakteri bygger i dag hela sin verksamhet på att köpa in slaktdjur från Dalboslätten. Skulle Nuntrospskolans lantbruksutbildning försvinna skulle även blivande lokala köttproducenter försvinna, menar företaget.

– Vi befarar att underlaget för vår verksamhet skulle lida, säger Peter Gullin, inköpare på Dahlbergs slakteri.

Men det skulle också bli svårt att få tag på kompetent personal till grisproduktionen, Berg Suggpool, som slakteriet är delägare till. Av de två anledningarna kan företaget tänka sig att satsa pengar på skolan. 

Och det behövs aktiekapital menar Husshållningssällskapets Västs ordförande Robert Svensson.

– Vi behöver ett ganska rejält kapital, de första åren kommer att bli magra, säger han.