Kommunerna har viktig roll i kampen mot våldsextremism

1:32 min

Våld som politiska extremister utför är ovanligt i Sverige. Men beredskapen behöver skärpas – det enligt den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som besökte Åmål idag.

– Idag har vi pratat om hur situationen ser ut i Dalsland. Våldet är närvarande och vid varje tillfälle det sker och med varje person som blir ett offer, så är det en tragedi, säger Daniel Norlander som är huvudsekreterare för den statliga Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Dalslandskommunerna fick information om våldsextremism från höger- och vänstergrupper och islamister. Det gäller att fånga upp personerna inom kommunernas dagliga verksamhet innan det går för långt.

– Vi ser att det är ett sätt att förebygga våldsdåd om kommunerna kan hitta ungdomar som är på väg in i extrema kretsar. Vi vet att Svenska motståndsrörelsen är extremt våldsamma och aktiva i Dalsland, säger Daniel Norlander.

Svenska motståndsrörelsen, som finns i Dalsland, betecknas som en högerextrem militant organisation. Något som bland annat Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) har fått fundera över.

– Det gäller att ha alla ögon och öron öppna. All form av extremism har det gemensamt, oavsett politisk färg, att den vill störa den allmänna ordningen. De är emot den rådande samhällsordningen. Oro är ett för starkt ord men vi har väldigt god koll på vad som sker, säger Michael Karlsson.