Miljoner från regionen till flyktingmottagande

Västra Götalandsregionen satsar fyra miljoner kronor för att underlätta mottagandet och integrationen av nyanlända, pengar som bland annat ska gå till föreningslivet så att det bättre ska klara av de akuta utmaningarna.

Det beslutet har fattat av regionutvecklingsnämnden.

Pengarna, som är tänkta att användas under de närmsta månaderna, kommer gå både till aktörer som gör insatser för det akuta flyktingmottagandet och till projekt som syftar till att snabbare få nyanlända i arbete.

Exempel på sådana projekt kan vara språkkurser som anordnas i samarbete med yrkesutbildningar, säger Hanna Nyroos som är regionutvecklare till P4 Väst.