Kan bli svårare för vården att hitta vikarierande sjuksköterskor

1:15 min

Möjligheten att anställa sjuksköterskestudenter som saknar yrkeslegitimation för semestervikariat försvinner från och med årsskiftet.

Det beslutet fattade Socialstyrelsen nyligen, och det här kan innebär att det blir svårare att lösa bemanningen inom sjukvården på sommaren.

– Det är ju redan svårt att rekrytera sjuksköterskor på sommaren. Tidigare har vi använt oss av de som går termin fem, säger Kerstin Blomgren, rekryteringsansvarig på NU-sjukvården.

Förutom möjligheten att anställa sjuksköterskestudenter som fortfarande har en termin kvar på sin utbildning, har dispensen från Socialstyrelsen även använts till att anställa sjuksköterskor som är färdigutbildade, men som ännu inte fått ut sin legitimation. Men nu försvinner alltså även den möjligheten.

– Vi arbetar med den frågan, med vilken anställningsform de skulle kunna få under tiden vi väntar på legitimationen, säger Kerstin Blomgren.

Men studenten Johanna Savik är inte missnöjd med att hon inte längre kan jobba som sjuksköterska till sommaren. Istället tror hon att det här kan höja statusen på yrket.

– Jag hoppas att personer ser vad det egentligen innebär och behovet som finns, och det faktiskt inte är okej att lägga ansvar på en person som inte är redo att ta det.