Ny miljonsatsning mot giftfärger

Havs- och vattenmyndigheten satsar 3,5 miljoner kronor för att båtägare ska minska användningen av giftiga bottenfärger.

Målet med miljonprojektet är att nå ut med information om giftfärgernas påverkan till minst 100 000 båtägare.

Enligt HaV håller majoriteten av båtägarna fortfarande skrovet rent med hjälp av giftiga bottenfärger.

– Vi behöver minska användningen av giftiga bottenfärger som kan skada både djur och växter, säger Frida Åberg vid HaV i ett pressmeddelande.

I det nya projektet, som ska pågå till oktober 2017, ingår bland annat Naturskyddsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Svenska Båtunionen och Sportfiskarna.