Värmekameror längs järnvägen ska rädda liv

1:40 min

Kommuner i Västra Göralands regionen får möjlighet att använda värmekameror som säkerhet längs järnvägsspåren, för att förhindra dödsolyckor och självmord.

För första gången kommer Trafikverket i Västra Götaland kunna använda sig av av värmekameror för att motverka dödsolyckor längs järnvägsspåren. I Göteborg finns redan kamerorna för att säkra en del bangårdar där farligt gods hanteras.  

Det är nu upp till varje kommun att själva planera vilka åtgärder man ska ta till för att förhindra att obehöriga finns på spåret längs de utsatta sträckorna och värmekameror kan vara ett av sätten.

Mattias Blomberg är specialist på kameraövervakning på Trafikverket.

– Det blir som en säker korridor som säkrar ett helt område, säger han.

De senaste fem åren har i genomsnitt 91 personer dödats och 21 personer skadats per år i Sverige. Möjligheten till att använda värmekameror vid utsatta och farliga platser längs järnvägsspår ska nu förhindra att hälften av dessa olyckor till år 2020. 

– Värmekameran kan skilja på om det exempelvis är en person eller ett tåg. Ser analysen en person som beter sig konstigt i ett område där inga människor ska vara kan man tillkalla polisen, säger Mattias Blomberg.