Svårt rekrytera skolpsykologer

1:29 min

Många kommuner har svårt att hitta skolpsykologer att anställa, ett problem som vissa kommuner har löst genom att hyra in psykologer.

I Tanum har man just nu löst bemanningen av skolpsykologer och Lennart Christensson, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen, minns känslan av att behöva rekrytera skolpsykologer.

– Varje gång det uppstår ett sånt behov så får man hjärtat i halsgropen och blir orolig, för det är svårt att rekrytera skolpsykologer och även till viss del kuratorer.

En rundringning som P4 Väst har gjort visar att det är många kommuner som tycker att det är svårt att rekrytera skolpsykologer.

– Det som skolan missar genom att inte ha en anställd skolpsykolog är att man då saknar psykolog kompetens när man planerar skolinsatser och när man tänker kring hur barn fungerar, säger Anna Sandell, psykolog och ordförande i Psykologförbundets yrkesförening för psykologer i förskola och skola.