Åmål backar i frågan om turistbolag

Det mesta pekar nu mot att ett nytt turistbolag kommer att bildas för att marknadsföra Dalsland. Åmåls kommun vänder på klacken och vill nu vara med i ett samarbete, skriver TTELA idag.

Åmåls kommun ville tidigare inte vara med utan placera turistfrågorna i Dalslands kanal istället, men backar nu och vill vara med i ett samarbete.

Nu skall ett nytt förslag, något bantat, ut på remiss till Dalslandskommunernas fullmäktige som skall ta ställning till frågan.