JO uppmanar Uddevalla kommun att utreda Eu-projekt

Justitieombudsmannen JO vill att Uddevalla kommun ska utreda Eu-projekten Microbind och Nordiskt dekorförråd (Filmdekor).

Det är förre kd-politikern Hans Jonasson som klagat på kommunen till JO. Han menar att Uddevalla kommun inte följt länsrätten och kammarrättens domar och andra beslut rörande projekten.

För några veckor sedan stod det klart att projekten kommer att avvecklas efter att regeringsrätten fastslagit att kommunens ekonomiska stöd till Microbind är fel.