Fingeravläsning i Uddevalla prövas i kammarrätten

Kammarrätten ska pröva om gymnasiet i Uddevalla får använda fingeravtryck för att kolla om eleverna betalt skolmåltiderna.

Både Datainspektionen och länsrätten i Stockholm har tidigare sagt nej till metoden. Den anses vara ett för stort intrång i den personliga integriteten.

Systemet med fingeravläsning har använts sedan 1997, då med stöd av Datainspektionen.