HTU-Studenter kräver billigare resor

Studentkåren vid HTU kräver att Västtrafik tar fram en enhetlig, billigare lösning för studenterna inom regionen, med rimliga reskostnader som gör att studenterna kan behålla sitt boende i den egna kommunen.

Tidigare fanns ett reskort för 640 kronor som ofta räckte till en hel kurs. Som det är idag kan de studerande få betala upp till 1700 kronor för samma period.