Konkurs för segelbåtstillverkare i Lysekil

Tillverkaren och försäljaren av exklusiva segelbåtar, BSI marine Sweden i Lysekil med 39 anställda ansöker nu om konkurs. Företaget skriver i konkursansökan att man försökt att rekonstruera verksamheten men att orderingången uteblivit.