Skateboardpark i centrala Trollhättan

Drottningtorget i Trollhättan kan få en skateboardpark. Det föreslår Kultur- och fritidsnämnden till kommunfullmäktige i Trollhättans stad. Nämden föreslår också en alternativ placering, Dahllöfs mosse.