Parkinsonfallen överklagas till kammarrätten

Länsrättens beslut att inte godkänna Parkinsons sjukdom som arbetsskada har nu överklagats till kammarrätten. Målet gäller om tre pappersarbetare vid Vargöns bruk fick Parkinsons efter att ha arbetat med det giftiga antimögelmedlet difenyl på 60-talet.

Försäkringskassan i Vänersborg godkände sjukdomen som arbetsskada hösten 2003, men länsrätten ansåg inte att det var tillräckligt sannolikt att just difenylen orsakat sjukdomen, trots flera expertutlåtanden.

Förbundsjuristen Jörgen Nilsson på LO-TCO Rättsskydd, som företräder pappersarbetarna i Vargön, säger till Sveriges Radio Väst att han begärt anstånd till den 15 november med att komplettera överklagandet med fler utlåtanden från experter på Parkinsons.