80-åring krävs på skyhögt vite av miljönämnden

1:43 min

En 80-årig kvinna i Lysekil riskerar att få ett vite på 12 000 i månaden av miljönämnden.

Miljönämnden vill att kvinnan, som är husägare och pensionär, ska ersätta sin avloppsanläggning.

Karl-Olof Niklasson, som företräder kvinnan i ärendet, anser att summan är orimlig i förhållande till kvinnans låga pension.

– Tänk dig själv att du ska gå och lägga dig om natten och så har du ett vite på 12 000 i månaden hängandes över dig när du har 8 000 i månaden att leva på, säger Karl-Olof Niklasson.

Enligt miljöchef för miljönämnden i mellersta Bohuslän, Maria Bylund, har beslutet sitt ursprung i en avloppsinventering som gjordes i området tjugohundraelva. Den inspektionen visade att kvinnans avloppsanläggning inte var godkänd.

Att anordna ett ny avloppsanläggning skulle enligt Karl-Olof Niklasson gå på minst 100 000 kronor.

Då det nuvarande avloppet inte godkändes fick kvinnan fem år på sig att komma in med en ansökan om en ny anläggning, en tidsgräns som nu har passerat, säger Maria Bylund.

– Ingen ansökan har kommit in under de senaste fem åren och då blir det ett förbud mot att använda avloppet.

Men ännu har inget avlopp stängts av eller pengar krävts in då ärendet just nu ligger hos länsstyrelsen, efter att Karl-Olof Niklasson, överklagat miljönämndens beslut. 

– Fram tills att det är prövat så gör vi naturligtvis ingenting, från vår sida sett vilar ärendet tills att länsstyrelsen tar ett beslut, säger Maria Bylund.