Hot mot vattentäkt

Det är återvinningsföretaget RGS 90 som tänker sig en anläggning i ett stort grustag i närheten - en anläggning som ska kunna ta emot 750.000 ton jord, enligt de klagande.

De boende i området tänker föra sin strid på en ny planhalva nu också - det som hotar deras vattentäkt kan också hota hela Göteborgs vattentäkt, menar de.

Det är de boende i Maen intill vägen mellan Backamo och Lilla Edet och som vill värna om sin vattentäkt och sin miljö i största allmänhet - detta i samband med planerna på en stor anläggning för att rena nerlortad jord i närheten. Och igår var medlemmarna i Hasteröds Vattenförening samlade

De som bor i närheten är oroliga för vattentäkten och ställer en rad frågor om detta - vilket ansvar tar företaget, hur går det om företaget går i konkurs och lämnar efter sig en förstörd vattentäkt, osv.

Men de pekar också på buller från transporterna och inte minst på hur det är tänkt med lakvattnet från anläggningen. Enligt planerna ska vattnet renas i bassänger och sedan pumpas ut så att det småningom kommer ut i Göta Älv, Göteborgs vattentäkt.

Nu fortsätter de protesterande att samla in namn och listorna ska lämnas över till RGS 90 på tisdag.