Ideell organisation söker bidrag

Organisationen Miljöbron ansöker nu om 200 000 kronor hos kommunerna i Fyrbodal för att utveckla sin projektmodell.

Miljöbron är en ideell organisation som hjälper små företag att utveckla miljöarbete tillsammans med studenter från högskola och universitet. Detta görs med till exempel examensarbeten, studenter som agerar ”idesprutor” och genom att låta företagen delta i högskolans kurser.

Fram till december 2006 vill man engagera 70 studenter, 30 företag och skapa 40 olika projekt i området.