Överstyrman på tanker får böta 6 000 för utsläpp i havet

En överstyrman på en oljetanker får böta 6 000 kronor för att tankern släppt ut mellan 5 till 10 liter råolja vid Preemraffs råoljekaj i Lysekil.

Händelsen inträffade i februari i år då överstyrmannen anses ha varit oaktsam i tillsynen och döms för brott mot vattenföroreningslagen.