Försäkringsbolag överhopade med anmälningar om brandskadad skog

Det har kommit in överraskande stora skadeanmälningar från Dalsland efter skogsbränderna. Det säger Bengt-Erik Nilsson, kundombudsman på länsförsäkringar till Sveriges Radio Väst. Men han säger också att försäkringen mot brandskador är bättre än den som till exempel förekommer vid stormskador.

Skogvårdsstyrelsen kommer nu att bedöma skadornas omfattning och värdera värdet på skogen för Länsförsäkringar.

Bengt-Erik Nilsson påpekar också att dom drabbade ska lyssna på Räddningstjänsten eftersom områdena behöver brandbevakas i efterhand:
- Det är viktigt att den drabbade får en tydlig riktlinje från räddningstjänsten, säger han och nämner också att det går att begära hjälp från försäkringsbolaget med bevakningen när räddningstjänsten avslutat sitt arbete.
Gösta Svensson, är markägare i södra Hökedalen sydväst om Ed. Han har efter de senaste dagarnas skogbrand i området blivit av med ca 5 hektar skog:
- Jag vet inte riktigt hur det kommer att gå med ersättningen ännu. Mitt försäkringsbolag kommer att bedömma skadorna nästa vecka. Men jag hoppas att det blir någon täckning för det jag blivit av med. Men till fullo tror jag knappast, avslutar Gösta Svensson.