Företag JO-anmäler Strömstad kommun

Företaget Orvelin Group AB i Strömstad anmäler nu miljö- och byggnadsnämnden i Strömstad kommun till justitieombudsmannen, JO.

I maj 2003 ansökte bolaget om ny prövning för bygglov på en fastighet på Sydkoster. Först den 22 juni i år beslutade nämnden att avslå bolagets begäran om ny prövning.

Bolagets juridiska ombud skriver i anmälan att enligt plan- och bygglagen framgår att den yttersta gränsen för när en kommun skall avgöra bygglovsärenden är två år.