Ministern kritisk mot försäkringskassorna

Ett femtiotal sjukskrivna människor i Vänersborg och Trollhättan har nekats sjukpenning den senaste månaden av försäkringskassan trots att de har sjukintyg från doktorn .
Det skriver Ttela idag.

Försäkringskassan har fått mer personal för att granska sjukintygen och därmed kan man tillämpa de hårdare regler som har börjat gälla.

Men arbetslivsminister Hans Karsson är kritisk mot att försäkringskassan låter människor komma i kläm. Han säger till Göteborgsposten idag att folk måste veta från början vad som gäller och inte plötsligt få sjukersättningen indragen efter flera månaders sjukskrivning.