Musslor prövas som gödsel

Rester från musselproduktion kan komma att bli morgondagens gödsel i jordbruket. Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil ligger bakom ett projekt som prövar om musselrester kan vara bra gödsel. Om projektet faller väl ut kan ett nytt ekosystem mellan hav och land bli resultatet.