Klartecken för nya E6:an mellan Tanumshede och Vik

Nu har regeringen bestämt sig för att tilllåta utbyggnaden av E6:an på sträckan från Tanumshede till Vik. Det tog fyra år för Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet att godkänna planen.

Beslutet har låtit vänta på sig eftersom området har mycket stora natur- och kulturvärden, bland annat världsarvet hällristningarna i Tanum.

Men den sammantagna bedömningen är alltså att ett vägbygge till en fyrfältsväg kan genomföras.