Grundvattnet lägre än normalt

Grundvattennivåerna har sjunkit under den senaste månaden, enligt geologerna på SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, som gör regelbundna undersökningar. Sänkningen, som ligger mellan 20 och 50 centimeter, gäller i stort sett hela landet.

I områden med lägre nivå än normalt uppmanar SGU innehavare av privata brunnar att snåla på vattnet. Problem kan också uppstå i kustnära områden med hög andel fritidsboende.