Skattekontoret i Strömstad upptaxerade par efter skentransaktion

Skattekontoret i Strömstad har upptaxerat ett par för att de köpt en fastighet till underpris av sitt eget företag.
Paret överklagade till länsrätten, som upphävde upptaxeringen. Men skatteverket ger sig inte utan går nu vidare till kammarrätten.