Sexhandeln i Fyrbodal

Kvinnor som säljer sex kan söka hjälp i Trollhättan

0:26 min

Kvinnor som börjat sälja sex kan tappa kontrollen och få svårt att sluta. Det säger Maria Blomgren Rydell, tillförordnad enhetschef på enheten mot våld i nära relationer i Trollhättan.

Enheten mot våld i nära relationer på Trollhättans stad arbetar bland annat med människor utsatta för sex mot sin vilja och människohandel med sexuella ändamål. Det gör att bland annat kvinnor som säljer sex på olika sätt kommer och ber om hjälp på enheten.

Maria Blomgren Rydell är tillförordnad chef på enheten. Hon säger att många kvinnor som säger att de börjat sälja sex frivilligt kan tappa kontrollen, få det svårt efter ett tag och hamna i ett slags beroende som blir svårt att ta sig ur.

– Det finns ju alltid en anledning till varför någon gör det här, och den kan ju upplevas frivillig. Men det kan ju handla om exempelvis sex som självskadebeteende. Det finns precis lika många anledningar att sälja sex som det finns personer som gör det, säger Maria Blomgren Rydell.

Hur ser du på att polisen gör få insatser och har svårt att prioritera sexköpsbrotten i vårt område?

– Jag skulle önska att polisen kunde störa sexhandeln mer. Om de som säljer sex inte får några kunder skulle det ju inte bli några affärer, säger Maria Blomgren Rydell.

Vill du kontakta enheten mot våld i nära relationer på Trollhättans stad kan du göra det på telefonnummer: 0520-398 70, eller mejl: frittfranvald@trollhattan.se