Asylsökande 18-åringar vill bo kvar i Strömstad

1:14 min

Flera privatpersoner i Strömstad har öppnat upp sina hem och ordnat boende för ensamkommande flyktingungdomar som fyllt 18 år. Men det finns fler som behöver ny bostad.

– Vi behöver bli fler för de här ungdomarna vill ju vara kvar i Strömstad, där de har sina kompisar och trygghet, säger Åsa Rogås som har två flyktingungdomar boendes hemma hos sig.

Asylprocessen tar lång tid för de ensamkommande flyktingungdomarna. Ibland flera år och många hinner därför fylla 18 år innan Migrationsverket har fattat beslut om de får stanna eller inte.

Om de inte har särskilda behov har Strömstad kommun hittills överlåtit till Migrationsverket att ordna boende för dem efter 18-årsdagen, vilket betyder att de kan bli placerade i en annan kommun långt bort. Åsa Rogås är starkt kritisk till detta.

– Vi kan inte kasta runt folk på det här sättet. Det här är ungdomar som mår jättedåligt, säger hon.

Just nu letar Åsa Rogås boende till tre ungdomar som snart fyller 18 år. Men det är inte säkert hon lyckas hitta personer som kan tänka sig att öppna upp sitt hem.

– Det är inte helt lätt, jag tror att folk är lite rädda för vad det innebär, men fråga mig gärna vad det innebär. Jag tycker vi ska ställa upp, jag tycker det är vår plikt, säger hon.