Tio olyckor om året med ultralätta flygplan

1:59 min

Det sker omkring tio olyckor om året med ultralätta flygplan visar statistik från Transportstyrelsen. Flygsporten är riskfylld och piloten har ett stort eget ansvar för säkerheten.

– Det är alltid befälhavaren som innan flygning måste genomföra en daglig tillsyn så att det inte finns några skador på flygplanet, sedan har vi delegerat tillsynen av den här verksamheten till KSAK, Kungliga svenska aeroklubben, säger Magnus Axelsson på Transportstyrelsen.

Piloten måste också ha ett certifikat för att få flyga planet.

Sedan år 2000 har det skett ungefär tio olyckor om året med ultralätta flygplan och statistiken visar att en person om året omkommer.

När man flyger ett ultralätt plan sitter man ofta helt oskyddad, och det är därför förenat med risker att flyga den typen av plan. Säkerheten kan förbättras, men en nollvision är omöjlig att uppnå menar Magnus Axelsson.

– Det är en flygsport det handlar om så en nollvision tror jag inte vi kommer att uppnå, säger han.