Ytterligare 125 kameror ska övervaka lodjur

1:38 min

De allt mildare vintrarna i Sverige gör det svårt för Länsstyrelsen att inventera rovdjur. För säkrare inventering sätter man nu upp många fler kameror i länets skogar.

– Vi kommer framöver vara i behov av övervakningskameror vid inventering av rovdjur, säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Länsstyrelsen har sedan 2016 haft 75 kameror placerade på olika platser i de västgötska skogarna. Men det har inte räckt.

– Länge har vi velat ha fler, men det har varit en viss tröghet med det på grund av att lagstiftningen skyddar människans integritet att röra sig fritt i skogen, säger Nelly Grönberg. 

Nu har Länsstyrelsens rättsenhet gett grönt ljus för utvidgat tillstånd till kameraövervakning. Det innebär ytterligare 125 övervakningskameror placerade på olika håll i länet.

Detta till en ungefärlig kostnad av 350 000 kronor. 

– Hade vintrarna varit långa, och hade man spårat rovdjuren genom spår i snön, då hade det kostat mer än kamerorna.

Nelly Grönberg förklarar även att milda, snöfattiga vintrar ställer till med problem.

– Om man förlitar sig på snötillgången för att hitta djur, och snötillgången är väldigt varierande, så får man ju en variation i uppskattningen, säger Nelly Grönberg och fortsätter:

– Den variationen är för stor för att man ska känna sig trygg med att vi har inventeringsresultat som stämmer överens med verkligheten. 

Länsstyrelsen ansökte även om att få filma på väg, vilket avslogs eftersom allmänhetens rätt att röra sig ostört väger tyngre än vikten av att kartlägga rovdjur.

– Det är beklagligt. Lodjur rör sig ofta på vägar, så vi kommer missa djur för att vi inte fick det gehöret.

Nelly Grönberg hävdar bestämt att kamerorna inte kommer inskränka den personliga integriteten.

Hon berättar att kamerorna sätts så lågt att de hamnar på knänivå på en människa; och att fotografier på mänskliga delar kommer automatiskt att sållas bort.

Dessutom sätts kamerorna inte på platser där Länsstyrelsen ser att människor rör sig.

Nelly Grönberg på Länsstyrelsen avslutar med att säga:

– Tycker man annorlunda ska man höra av sig till Länsstyrelsen. Har vi gjort en felbedömning om integriteten så ändrar vi på det.