Överläkarens varning efter flera fentanyldödsfall: "Testa inte"

1:03 min

Dödssiffrorna har gått om heroinet, det snos av anhöriga och flera varianter säljs på internet. För några år sedan hade överläkaren Per Persson inte hört talas om Fentanyl. Nu har flera patienter dött till följd av överdoserna.

Sedan 2014 har över 300 personer dött till följd av Fentanyl och Fentanylvarianter i Sverige enligt siffror från Rättsmedicialverket. 

Per Persson är överläkare på vuxenpsykiatrin i Vänersborg och har jobbat i över 20 år. Men det var först för ungefär fem år sedan som har fick veta att Fentanyl var något som överdoserades och var ett problem. 

– Största problemet är att det är så oerhört starkt och många får i sig för mycket, säger Per Persson, överläkare på vuxenpsykiatrin i Vänersborg.

Fentanyl är ett opiat. Andra opiater är exempelvis metadon, heroin och morfin. Fentanyl kan vara upp till hundra gånger starkare än morfin och används ofta inom vården för bland annat cancerpatienter. Men opiatmissbrukare lever med många risker. En för hög dos av opiater kan leda till andningsdepression.

Per Persson berättar att risken att överdosera Fentanyl är stor. Opiatmissbrukare måste ta högre och högre doser för att få ett rus, eftersom toleransen blir starkare och starkare. Men redan efter ett kort uppehåll kan kroppens tolerans ha blivit svagare. Tas då samma dos som innan uppehållet finns det risk att kroppen inte klarar det. 

Varför vill missbrukare ha er hjälp? 

– Antingen för att toleransen blivit för hög och att missbruket då kostar för mycket pengar. Eller på grund av utmattning. Eller för att de blivit kroppsligt sjuka, säger Per Persson. 

Varifrån får patienterna Fentanylet?  

– Dels från de som har det utskrivet som läkemedel. Då är det ofta i form av plåster. När de har använts är det ofta mycket medicin kvar. Vem man någon som har det kan man ju se till att komma åt det. Annars är det ju apoteksinbrott. Och internet, förstås. 

Per Persson säger att vården skulle kunna bli bättre på att informera om att fentanylplåster måste förstöras när de använts av en patient. Det räcker inte att slänga det i papperskorgen säger han.