Sotenäs ändrar kösystem för båtplatser

0:57 min

Sotenäs kommun vill ändra kösystemet i sina småbåtshamnar. Anledningen är båtägarnas frustration över långa väntetider och tomma platser som inte används.

Sotenäs vill nu ändra kösystemet i kommunens småbåtshamnar. De två befintliga köer som finns i nuläget, en för att få en ny båtplats och en för att byta en båtplats, ska slås samman till en kö.

Enligt förslaget för det nya systemet ska en plats i den nya kön tilldelas efter båtägarnas ansökningstidpunkt, oavsett om det är fråga om ansökan för ett byte eller ansökan om en ny plats.

Anledningen för ändringen av kösystemet är båtägarnas frustration över långa väntetider och tomma platser som inte används.

– Det befintliga systemet bidrar till att man håller kvar en plats i den ena kön och blockerar andra från att få en plats. Man riskerar att bli av med sin plats om man lämnar kön, säger Mikael Sternemar från Liberalerna i Sotenäs.

Han hoppas på att den nya systemet ska göra fördelningen av köplatserna mer effektivt.