Vill sprida nytt schema för att lösa sjuksköterskebrist

1:08 min

Politiker vill sprida ett pilotprojekt för att lösa sjuksköterskebristen. Mindre tid för vård och mer personlig utveckling ska få sjuksköterskorna att trivas bättre på jobbet.

– Det är en metod som bör prövas bredare, framför allt där vi har stora rekryteringsproblem. Nu gäller inte det bara psykiatrin, men jag tror det är en bra metod som också ger en viss andhämtningspaus till personal i särskilt utsatta lägen, säger Carina Åström, socialdemokrat och vice ordförande i NU-sjukvårdens styrelse.

Även ordföranden och moderaten Marith Hesse höll med när frågan diskuterades under förmiddagen i P4 Väst.

Pilotprojektet vid ortopedkliniken har pågått sen i våras inom befintlig budgetram, så det har inte kostat några extra pengar. På en heltidstjänst ska 80 procent ägnas åt patientvård, tio procent till utbildning och tio procent till personlig utveckling.

Hittills tycks det nya schemat ha löst personalproblemen och sjuksköterskor vid andra avdelningar vill också ha ett liknande schema.

Pilotprojektet ska fortsätta hela 2018 och sen ska det utvärderas. Men redan nu öppnar alltså de två ledande politikerna i NU-sjukvårdens styrelse för att metoden bör införas på andra ställen där det finns rekryteringsproblem.

Vårdförbundet meddelar att de tycker att det är positivt att politikerna vill värna om sjuksköterskornas arbetsliv och att det här kan vara en av flera lösningar för att uppnå ett hållbart yrkesliv.