Intensiv jakt för att stoppa mässlingen

1:29 min

Ytterligare en handfull regioner i Sverige är direkt berörda av mässlingsutbrottet i Göteborg.

Totalt har 12 personer insjuknat i mässlingsutbrottet som startade i början av december.

– De är ju som folk i allmänhet under jul- och nyårshelgerna, de reser omkring och träffar familj och vänner och håller sig förstås inte hemma för sig själv i sitt hus eller lägenhet, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare på Smittskyddsenheten i Göteborg.

Hur många regioner är involverade?

– Vi har ett informationsutbyte med alla smittskyddsenheter i landet mer direkt har vi haft kontakt med en handfull regioner säger Peter Ulleryd.

Det är ett omfattande smittspårningsarbete som pågår för att hindra att mässlingen sprids vidare i det senaste ubrottet av sjukdomen som startade i Göteborg i början av december.

Hittills har 12 personer insjuknat. De flesta vuxna, men också några barn.

En kvinna har under julhelgen träffat ett 20-tal personer i Örnsköldsvik som har kontrollerats och varav några fått nytt vaccin.

Mässlingsutbrott i Sverige får sällan någon större spridning tack vare att de flesta är vaccinerade och har skydd, men utbrotten har blivit vanligare.

En trend som följer utvecklingen i övriga Europa där skyddet mot mässling bland människor är mycket sämre.

Peter Ulleryd igen.

– De sista åren har man haft ganska många fall av mässling i centraleuropa. Länder som Italien, Rumänien, Frankrike har haft ganska stora utbrott och en markant ökning av antalet fall och eftersom de länderna ligger så nära och många reser dit så ser vi fler fall även här, säger Peter Ulleryd.