Skogsavverkning riskerar skada fornlämningar

2:00 min

Europas bäst bevarade järnåldersområde ligger på norra Öland, i ett område som ägs av statens skogsbolag Sveaskog.

Men fornlämningar i området risker att skadas av bolagets avverkningsplaner.

Det menar Jan-Henrik Fallgren, arkeolog och forskare som gjort utgrävningar i området.

– Helheten förstörs ju i och med detta. Och det är så tragiskt för det är så fantastisk område, alltså helheten med flera helt och hållet övergivna byar där man ser ett vardagsliv för 1 500 år sedan.

Jan-Henrik Fallgren har tidigare arbetat vid Uppsala universitet och var då utgrävningsledare för fornminnesområdet på norra Öland. Idag finns här en by från 500-talet helt utgrävd.

Runtomkring finns flera utgrävda byar, enstaka gårdar och odlingsområden. Vissa fornlämningar är kända och utmärkta, men det gäller inte alla.

Och några av dem har redan skadats av markägaren statliga Sveaskogs skogsbruk, enligt Jan-Henrik Fallgren - som pekar ut ett område där Sveaskog avverkat och planerat ny skog.

– Med tiden kommer tallplanteringen att radera ut spåren av odlingsmarken som är precis lika intressanta som huset.

Sveaskog har tidigare avverkat i mycket begränsad omfattning, men har aviserat att de vill öka avverkningstakten under de närmaste fem åren.

De har tagit upp en diskussion med Länsstyrelsen i Kalmar, som betonar vikten av att ta hänsyn till fornlämningarna. Och bolaget tar hänsyn, säger Peter Bergman på Sveaskog.

– I och med att myndigheten, länsstyrelsen, inte har gallskrikit åt oss att vi gör fel och att vi är observanta och försöker vara extra försiktiga så tycker jag ändå att vi gör detta på ett bra sätt, säger Peter Bergman.

Fornminnesområdet ligger i en av Sveaskog ekoparker, där bolaget lovar att ta extra hänsyn till de miljö- och kulturvärden som finns i området.

Men Jan-Henrik Fallgren menar att det skyddet inte är tillräckligt.

– Ett sådant här inte bara nationellt utan även internationellt unikt område skulle lyftas, det borde ha status av världsarv, så unikt är det, säger Jan-Henrik Fallgren, arkeolog och forskare.