Brist på tandsköterskor – facket varnar för outbildad personal

2:38 min

Det saknas tandsköterskor och fackförbundet Vision varnar för att det kan göra att det blir vanligare att outbildad personal då i stället kommer att får göra kvalificerade arbetsuppgifter, så som om att sterilisera utrustning.

Tandsköterskan Christin Ljungberg som jobbar på Folktandvården i Västra Götaland har märkt av bristen.

– Det har jag märkt av nu ganska länge tillbaka och framtiden ser ganska mörk ut fortfarande. Så jag är orolig. Jag ser ju att man utanför Västra Götaland tar in outbildad personal.

Ekot har tidigare berättat att det är brist på tandhygienister och tandläkare. Men det saknas också tandsköterskor på flera håll i landet, enligt Sveriges folktandvårdsförening. I till exempel Västra Götaland saknas det just nu minst tio stycken och i Stockholm finns 17 vakanser.

Bristen får fackförbundet Vision att varna för att outbildad personal kan få utföra arbetsuppgifter som tandsköterskorna borde göra, till exempel att sterilisera utrustning, säger Jonas Ericsson som är ordförande för Vision i Västra Götalandsregionen.

– Att stoppa in en helt outbildad på detta är stora risker. Det är infektioner och andra biverkningar som kan fördröja, som kan försvåra och som kan orsaka stort lidande för patienten. Det vill vi inte ha.

Bent Petersen, ordförande för Sveriges folktandvårdsförening och tandvårds- och utvecklingschef i Västra Götalandsregionen, håller med om att det ska vara utbildad personal som gör det.

– Vi tycker också att det ska vara utbildade tandsköterskor. Jag tror det är väldigt ovanligt att man inte använder utbildad personal. Vi har inget annat än utbildad personal i steriler och så.

Petersen säger också att bristen på tandsköterskor har minskat de senaste åren, eftersom utbildningsplatserna har ökat. På frågan om han ser någon risk att det kan bli outbildad personal som får utföra steriliseringar, svarar han så här.

– Om det skulle bli väldigt stor brist så kanske det skulle vara så, men vi kan inte se att det blir det. För utbildningstakten har ökat ganska kraftigt. Jag ser faktiskt ingen risk i dagsläget.