SJUKVÅRD

Nytt projekt ska upptäcka vårdmissar

1:50 min

Snart kan det vara slut på missar när sjukhuset lämnar över patienter till kommunen, det är i alla fall förhoppningen när ett nytt digitalt avvikelsesystem ska sjösättas.

– Min dröm är att det här kommer att fungera, och då kommer vi använda våra resurser på ett helt annat sätt till våra patienter, säger processledare Ulla Arwidson.

Efter snart 30 år av problem med överlämningarna mellan sjukhusen och kommunerna testas nu ett nytt system för avvikelserapporter. Tidigare har de olika vårdinstanserna skickat lappar med felrapporter till varandra, men nu har Västra Götalandsregionen dragit igång ett pilotprojekt med ett digitalt avvikelsesystem.

Tanken är att alla inblandade lätt ska kunna se var i vården det går fel och varför, och på så sätt undvika att samma fel upprepas igen.

Till en början är det ett fåtal kommuner, bland annat Trollhättan, och vårdcentraler som deltar, men Ulla Arwidsons förhoppning är att projektet ska bli lyckat och snart innefatta alla vårdgivare i regionen.

– Jag tror att det här är en möjlighet, men det är viktigt att ledningarna lyssnar och tar till sig de här avvikelserna, säger hon.