Västtrafik

Västtrafik satsar på bättre förbindelser i kollektivtrafiken

0:38 min

"Trafikplan 2020", Västtrafiks nya storsatsning vill utöka tåg-och bussförbindelser för 16 miljoner kronor.

Västtrafik satsar 16 miljoner kronor på en ny och utbyggd kollektivtrafik. De största satsningarna kommer att ske på tågsidan och med "Trafikplan 2020" hoppas Västtrafik att resandet ska öka.

Det väntas att resultera i 380 000 nya resor. Bland annat kommer Bohusbanan att få fler avgångar och bindas samman med norra och södra Bohuslän på ett snabbare och bättre sätt. Även bussförbindelser i Vänersborg och Trollhättan kommer att förbättras.